برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

The Joy of Homecoming: Supreme Master’s Rediscovery of the Original Universe, Part 10 of 11, Jan. 26, 2014

2019-03-21
زبان :English

قسمت

جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید
Take control of your lifestyle; don’t have to live like other people. The more simple your life, the happier you will be. In short, be thankful for what we have, minimize what we can, simplify how we live. The wisdom of the Shadow Universe. In the center of the Original Universe, an unimaginable vortex. With unfathomable power that radiates to all directions, that keeps all Beings there always blissful, happy and contented. Such love beyond description from that central vortex, never changed, never less, never more, never ends.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید