برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

The Joy of Homecoming: Supreme Master’s Rediscovery of the Original Universe, Part 6 of 11, Jan. 26, 2014

2019-03-15
زبان :English

قسمت

جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید
And this power is to facilitate Earthlings to turn to the vegan diet, veggie diet. At least vegetarian. Actually, everything relies more on spiritual merit points donation. To uplift the collective and individual consciousness. The Master power will do that, will bring you up. But of course, for everyone who cares for themselves and for the world, you should practice more diligently to absorb as much higher energy as possible to bless yourself, your family, and the world, and the universe.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید