برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

شریف باشید، افکار نیک داشته باشید و فقط خدا را بخواهید، قسمت ۴ از ۱۱

2019-03-13
زبان :English

قسمت

جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید
Thank you, Heaven, for facilitating this transference of spiritual merit point to the world, for all beings on this planet to have more enlightenment, thus more peace, more happiness, more in all possible, important aspects. Praised be the Almighty power of the universe and all Heaven. Positive power to all, by God’s will. To this world, for all beings to enjoy more God’s given life, more in love, wisdom, peace, contentment, and other important aspects as Heaven sees fit.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید