برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

The Joy of Homecoming: Supreme Master’s Rediscovery of the Original Universe, Part 5 of 11, Jan. 26, 2014

2019-03-14
زبان :English

قسمت

جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید
And this power is to facilitate Earthlings to turn to the vegan diet, veggie diet. At least vegetarian. If they have the wish to do so, it will help them very easily, easier than before. Like before, they wanted to do it, but they can’t do it. Either their taste obstructed them, or their environment, or their associates obstructed them. But now, if they wish to, it’s very easy. But it’s not like to impose it on them, on their free will. No, no. It’s just available, the help, assistance is available.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید