برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

عصر طلایی ارتقا روحها است، قسمت ۳ از ۳

2020-02-13
Lecture Language:Chinese(正體中文)  Host Language:English

قسمت

جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید
موجودات ذی شعور ناآگاه هستند. آنها با بدن مسدود شده اند. بسیار حیف است. به همین دلیل است که همه بوداها و بودیساتواها نسبت به همه موجودات احساس ترحم می کنند. آنها میدانند که موجودات مسدود و بسیار محدود شده اند. در غیر اینصورت چرا باید اساتید بیایند و بروند؟ یک استاد برای ارتقای کل دنیا کافی است.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید