برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

سوترای سورانگاما: بیست و پنج شیوه برای رسیدن به روشن ضمیری، جلسه ششم، قسمت ۳ از ۷ April 8, 2019

2019-12-16
Lecture Language:English  Host Language:Spanish(Español)

قسمت

جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید
از اینرو او میگوید که هر شکلی، هر چیزی که شکل دارد یا ویژگی روانی دارد، غبار است، هیچ است. نمیتوان به آن تکیه کرد. آنها برای شما قابل اعتماد نیستند که بر آنها تمرکز کامل داشته باشید. اگر نتوانید خوب تمرکز کنید، نمیتوانید وارد سامادی شوید، منظور او این است.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید