برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

ماهیت یک بودا، قسمت ۵ از ۵ Feb. 28, 2005

2019-12-13
Lecture Language:English  Host Language:Latvian(Latviešu valoda)

قسمت

جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید
موضوع اینست که همه ما در درونمان گرایشات هنری داریم. زیرا ما از "آفریدگار" آمدیم، و این اشتیاقی هست برای آفرینش (بله.) چیزهای زیبا. ما از سیارات زیبا آمدیم و ما از جهان های زیبا آمدیم. ما از زیبایی، حقیقت و فضیلت ها آمدیم. بنابراین حتی در شکل انسانی، ما خیلی محصور هستیم، خیلی نابینا و خیلی مبحوس، با این وجود احساس میکنیم اشتیاقی برای انجام آن داریم. برخی بیشتر احساس می کنند، برخی کمتر احساس می کنند. و این بستگی به وضعیت دارد که آیا آنها میتوانند پیشرفت کنند یا نه.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید