برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

وضعیت پنج جهان، قسمت ۴ از ۴ Feb. 28, 2005

2019-12-06
Lecture Language:English  Host Language:Korean(한국어)

قسمت

جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید
و موجودات سطح پنجم، اگر آنها می خواهند به اینجا به این سیاره برای بازدید بیایند ، یا برای کمک به صورتِ فیزیکی ظاهر شوند، آنها می توانند ۳۰ روز بدون آسیب رساندن به ذات و جوهر معنوی شان اینجا بمانند. بدون احساس فشار زیاد. ۳۰ روز، آنها می توانند بمانند.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید