برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

تسوترای سورانگاما: بیست و پنج وسیله برای روشن ضمیری، جلسه ۳، قسمت ۳ از ۶ April 6, 2019

2019-10-16
زبان :English

قسمت

جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید
The Universal Worthy Bodhisattva arose from His seat and told that He practiced this conduct. So, He said, “‘The Buddha asks about perfect penetration. The basic cause I speak of in my case is listening with the mind to discover and distinguish at ease.This is the foremost method.’” Universal Worthy conduct is one of the methods from 84,000 methods. Some people practiced that, just to be really good, pure, morally fit, and meditating on the Universal Power. Only if you can. Only if you happen to tap into that corner of the universe where it houses Universal Power. Just like I went to different new Realms and where it happened to store Universal Power there.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید