برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

The Great Benefit of Having Retreats, Part 2 of 2 April 10, 2019

2019-09-12
زبان :English

قسمت

جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید
You contributed during your retreat 6.1% together. Then it’s not bad already. Better than nothing. But I am grateful. 6.1%, that is multiplying to 731 million, for example. You know, this is a lot. It’s a lot of souls. Otherwise, they would have been still laying in the hell or somewhere else. Very good. So, retreat is good. They thank you also. They always appear and thank me after I do retreat or something intensive, or sometimes, when they are liberated somehow in connection with me. Finally, helping them to go up and be totally free, not just go to somewhere on the Fourth Level, Fifth Level, and stay there. But go up to Tim Qo Tu Land.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید