برنامه بعدی

کلام حکمت

Create a Permanent Heaven for Yourself and Later Generations , Part 2 of 4, March 3, 1992 , Singapore

2019-08-27
زبان :English ,Chinese(正體中文)

قسمت

جزئیات
بیشتر بخوانید
If everyone lives according to what the Bible states, and everyone sees God within, sees the (inner Heavenly) Light of God, the Kingdom of God, hears the (inner Heavenly) Sound, the Word of God or the Buddha Nature, then the world, our world, becomes paradise. Because this (inner Heavenly) Light, this (inner Heavenly) Sound, makes us become Saints, makes us become Buddhas. And the worlds where Buddhas live are Nirvana (the highest paradise); the worlds where the Saints live are Heavens, Kingdom of God.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید