برنامه بعدی

سرگرمی تعالی بخش

World Spiritual Leadership Award Ceremony and the February 22 Supreme Master Ching Hai Day, Part 1 of 6

2019-02-21
زبان :English ,

قسمت

جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید
In 1993, record floods swept through the six American states. Out of compassion for the people’s suffering, Supreme Master Ching Hai sent a relief team from our Association and lovingly contributed US$170,000 in humanitarian aid. The following year, on February 22, 1994, the governments of six American states and the World Cultural Communication Association hosted a splendid gala in Chicago, Illinois to thank and recognize Supreme Master Ching Hai for her immense kindness. The award ceremony included the presentation of the World Spiritual Leadership Award, the unveiling of five bronze statues of the Honoree, speeches of gratitude by the representatives of each US state, and the official proclamation of February 22 as Supreme Master Ching Hai Day.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید