برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

Sharing Precious Buddhist Stories: “The 500 Merchants and The Benevolent Layman” (Part 2 of 3) August 1, 2015

2017-11-20
زبان :English

قسمت

جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید
Apart of being compassionate and merciful, we all have to be responsible for our group, for the reputation of us so that we can go out and spread the better teaching. If you do the same like them, how can you tell them to become better?
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید