برنامه بعدی

علم و معنویت

The Extraordinary Transformative Power of Sound, Part 3 of 3

2018-03-21
زبان :Chinese(正體中文)

قسمت

جزئیات
بیشتر بخوانید
Both science and spirituality agree that sound or vibration is inherent to everything on earth. They also agree that sound may have created our universe. What is the role of sound in human development? Is sound or vibration related in some way to the human level of consciousness? Is there a specific vibrational frequency associated with love? What about the Inner Sound heard during meditation?
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید