برنامه بعدی

شو/ برنامه ها

Honoring Earth’s Sacred Trees, Part 2 of 2

2018-05-19
زبان :English ,Hungarian(magyar)

قسمت

جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید
The fig tree is one of the most important trees to our forests, sustaining over 1200 species of birds and mammals in the wild. It is known as a keystone plant-if taken away from the jungle, the whole ecosystem would collapse. The Enlightened Prophet Muhammad once said:” If I had to mention a fruit that descended from paradise, I would say this is the fig…” Thus, the fig tree’s fruit is also know as the “Fruit of Paradise.” The revered spiritual master Gautama Buddha once attained full enlightenment after meditating for seven days under a large fig tree, which became know as the Bodhi Tree.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید