برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

Buddhist Stories: The Story of Sai Ma, Part 5 of 6, Sep. 07, 2015

2019-03-02
زبان :English

قسمت

جزئیات
بیشتر بخوانید
So they knew exactly the address, and they knew my name. But they didn’t say…They said, “Master Ching.” Master Ching. And they even showed my face to them, so that they would recognize me when I come. So I had to believe them. So I gave them initiation. Later, it was so good that they even came to visit me in Taiwan (Formosa). At that time, I also wasn’t famous in Taiwan (Formosa). I just stayed in one of the mountains, we bought it very cheap. And in a tent together.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید