برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

یاداشتهای استاد اعظم چینگ های: استادان در قید حیات میتوانند همه روحهای قابل آزاد شدن را رهایی بخشند، قسمت ۱ از ۴ May 5, 2019

2019-10-30
Lecture Language:English ,Chinese(正體中文)  Host Language:Nepali(नेपाली)

قسمت

جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید
هنگامیکه یک استاد در این جهان است، او نه تنها شاگردانش را رستگار می کند، بلکه در طول عمر خود، کل جهان را رستگار می کند، بجز برخی موارد استثناء. به شما خواهم گفت کدامیک از افراد نمیتوانند رستگار شوند.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید