برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

Buddhist Stories: The Story of Sai Ma, Part 4 of 6, Sep. 07, 2015

2019-03-01
زبان :English

قسمت

جزئیات
بیشتر بخوانید
And they found me all by themselves. At that time, I was just a small humble nun, cleaning toilets and bathrooms every day, and cooking for people in the temple. And nobody knew me. I didn’t even know myself. I didn’t know who I was. Then, they found it because some inner, their inner, some angel or something told them. They also have their inner Master, different. Tell them that they should come to so-and-so address, and then find such-and-such person, and she’ll give you initiation, and you’ll be a better, spiritually better. So they found me! I didn’t even know anybody in that city. I was knew. New York, you know.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید