برنامه بعدی

ویژه!

Eating Animals: The Origin of COVID-19 and Other Diseases

2020-04-22
جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید

Fatal Epidemics / Pandemics Originally Transmitted by Eating Animals
HIV/AIDS – transmitted by chimpanzees
Variant Creutzfeldt-Jakob Disease (Mad Cow Disease) – transmitted by cows
H5N1 Avian (Bird) Flu – transmitted by chickens, geese
SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) – transmitted by civets
H1N1 Swine Flu (Pig's Disease) – transmitted by pigs
MERS (Middle East Respiratory Syndrome) – transmitted by camels
Ebola – transmitted by bats
COVID-19 – transmitted from bats to pangolins
All these diseases are transmitted FROM ANIMALS TO HUMANS

ALSO, THERE ARE FATAL/INCURABLE SICKNESSES FROM EATING FISH.
Worms / Hepatitis A virus / Norovirus / Vibrio bacteria / Salmonella / E. coli / Listeria / Shellfish Poisoning / Mercury Poisoning / Allergic Reactions / Etc.
All these diseases are transmitted TO HUMANS FROM EATING FISH, shellfish and other sea animals.

بیشتر تماشا کنید
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید