برنامه بعدی

ردپاهای فرهنگی سراسر جهان

Indigenous Brazilians- In Spiritual Connection with the Earth

2019-03-23
زبان :Portuguese(português)
جزئیات
بیشتر بخوانید
The indigenous Brazilians have had a strong spiritual connection to the land for many years. Living closely with nature, the various tribes have relied upon the Mother Earth that has provided them with nourishment, healing plants and herbs, and inspirational beauty. There are approximately 305 indigenous tribes in Brazil, pass on their knowledge to the next generation orally through the telling of stories, as well as taking part in rituals. As well as sustaining life and health, the land serves as the resting place for their loved ones and the future for their children.
بیشتر تماشا کنید
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید