برنامه بعدی

فناوری عصر طلایی

Environment-Friendly Airports Around the World

2018-01-22
زبان :Mandarin Chinese
جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید
Newly designed airports use renewable energy from sunlight, wind, or geothermal heat. Recycled materials are also integrated in the airport building structures. Energy-saving designs make these eco- airport excellent green buildings. Today we will amaze you with new, wonderful designs and developments of world-class eco-airports.
بیشتر تماشا کنید
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید