جستجو
برنامه بعدی
 

ویژه! / وگان باشید

وگان باشید / صلح بیافرینید / اعمال نیک انجام دهید، تا از مجازات جهنم اجتناب کنید!

2022-08-08
جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید
توبه کنید بخاطر اینکه به اشخاص-حیوان با کشتن و یا خوردن آنها زیان رساندید.

توبه کنید بخاطر اینکه با جنگ افروزی به انسانها زیان رساندید.

توبه کنید بخاطر همه آنچه که انجام داده/انجام می دهید که متضاد با خیرخواهی خداوند است و یا به مخلوقات او زیان می رساند.

وگان باشید / صلح بیافرینید / اعمال نیک انجام دهید، تا از مجازات جهنم اجتناب کنید! ~ استاد اعم چینگ های (وگان)
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید