برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

یاداشتهای استاد اعظم چینگ های: استادان در قید حیات میتوانند همه روحهای قابل آزاد شدن را رهایی بخشند، قسمت ۴ از ۴ May 5, 2019

2019-11-02
Lecture Language:Mandarin Chinese ,English  Host Language:Norwegian(norsk )

قسمت

جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید
آیا کسی میخواهد که تجربیاتش را در میان بگذارد یا سوالی یا هر چیزی بپرسد؟ شما میتوانید هر تجربه خوبی را هنگامیکه من اینجا هستم، با این، با شاگردان در میان بگذارید؛ نه هنگامیکه در این اطراف نیستم. بهتر است که حرفی نزنید، باشه؟ فقط زمانیکه استاد اینجاست.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید