برنامه بعدی

مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 43 - Lord Shakyamuni Buddha’s Prophecies about Maitreya Buddha

2019-06-23
زبان :English ,Nepali(नेपाली)
جزئیات
بیشتر بخوانید
Maitreya Buddha has devoted many past incarnations to helping sentient beings, like Lord Shakyamuni Buddha did before Him. Supreme Master Ching Hai has also graced our Earth with Her enlightening and uplifting presence over many ages and lifetimes. “I have been in this planet, oh God, a long, long time. Became kings and queens and founders of many religious monks’ and nuns’ orders...” The writings of Theosophy further support the truth that Maitreya Buddha has manifested before in different forms. The British Theosophist and clairvoyant Charles Leadbeater maintained that Maitreya Buddha had also come as the Worshipped Master Lord Jesus Christ.
بیشتر تماشا کنید
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید