برنامه بعدی

مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 39 - Lord Shakyamuni Buddha’s Prophecies about Maitreya Buddha

India
2019-05-26
جزئیات
بیشتر بخوانید
Originally, the body can last for a very long time – 800 years is nothing. It can last for 8,000 years, even 80,000 years. It’s not a big deal. Our body is a wonder originally. It can automatically rejuvenate! About every four weeks, it renews itself. It renews the blood, skin and cells. So every three or four weeks, we should be rejuvenated, then we can live forever. We used to wish our emperors “to live 10,000 years.” Maybe they did live that long. Otherwise, how could people think of this? It used to be like that. People used to live 10,000 years.
بیشتر تماشا کنید
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید