برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

What Is Heaven, Part 4 of 5, Apr. 07, 2012

2019-01-24
زبان :English ,Mogolian(Монгол хэл) ,Chinese(正體中文)

قسمت

جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید
We cannot avoid karma during our lifetime. But at least when we pass away, we go to a high place and blissful place. That’s important. Like the people who are uplifted by grace to a higher dimension from this world, even though they’re uplifted to a higher place, but it’s only by grace. So, if they are doing something wrong in this lifetime, they still have to pay for it. That’s why even after initiation, you still have to continue to be a good being on this planet, be a saintly person.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید