برنامه بعدی

مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 27 - Interview with Mayan Spiritual Guide Carlos Barrios

Guatemala
2019-03-03
جزئیات
بیشتر بخوانید
When we have developed to certain extent technologically, and we are not balancing it with the spiritual awakening, then we do not know how to handle the progress. And then we will bear the consequences of our incomplete knowledge of technology. We have to balance it more with spiritual understanding, with high nobility and excellent moral standard. Then we will not have destruction on Earth. We will have only blessing, bliss, and even technologically comfortable life. So all we do is turn to nobility now, turn to compassion and loving style. Like be veg, do good, be green. Even if we just be veg, it will be green, too.
بیشتر تماشا کنید
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید