برنامه بعدی

مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 29 - Interview with Mayan Spiritual Guide Carlos Barrios

2019-03-17
زبان :Spanish(Español) ,English
جزئیات
بیشتر بخوانید
On August 17, 1992, the Oxlajuj Tiku begins, and it’s the period where, let’s say, the consciousness of the human being begins. In 2001, an opening of the spiritual part begins, so, manifestations begin all over the world of old traditions. They begin to spread on the Earth, and so, a very important moment in humanity. This cycle of Oxlajuj Tiku almost coincides with 2012. “After 2012, lucky for those who are going to survive. We’re going to be part of the Intergalactic Confederation.”
بیشتر تماشا کنید
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید