برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

Every Peaceful Plan Will Be Done, Part 1 of 6, Apr. 14, 2013

2018-07-26
زبان :English

قسمت

جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید
Supreme Master Ching Hai has illuminated our world with Her Divine teachings. And they will understand more than they ever did. And they will be closer to Heaven than what they are right now. Everybody knows that vegetarian diet is good for health. They will be awakening, their own great, compassionate, loving, self-nature. And they will understand more than they ever did. And they will be closer to Heaven than what they are right now.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید