برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

Every Peaceful Plan Will Be Done, Part 5 of 6, Apr. 14, 2013

2018-07-30
زبان :Thai(ภาษาไทย)

قسمت

جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید
Disciple: Master, could we know what happened to You when You negotiated to save the planet, and what price You had to pay for that? Master: Physical price. Cut up the whole body, almost. Every part of the Master’s body is for sacrifice. Sometimes I just have to take a little bit for you. Otherwise, you’d die or you’d have to bad accidents or something. That’s why we all have to be very care for about what we do, what we eat, what we think, what we wish for. We have to always wish for noble things, just to know God, to be one with God, then everything else will just smooth out.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید