برنامه بعدی

سفری به عوالم زیبایی

جشنهای شاد صلح کره متحد، قسمت ۵ از ۸

2020-04-14
زبان :English ,Korean(한국어)

قسمت

جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید
خواهش میکنم دیگر هیچ جنگی نباشد. فقط رنجی بسیار زیاد، نه فقط جسمی، بلکه از نظر عاطفی و از نظر روانشناسی دارد. حتی افرادی که در حال حاضر از جنگ یا از جنگ قریب الوقوع فرار کردند، آنها هنوز هم، جای زخمهایی در همه ذهنشان، روان شان و احساسات شان را تحمل می کنند. آنها هرگز فراموش نخواهند کرد؛ برای همیشه آسیب دیدند. این خوب نیست. جنگ خوب نیست. لطفا، دیگر نه. به خاطر کودکان، دیگر وجود نداشته نباشد. لطفا دیگر نه. ما نیازی به آن نداریم.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید