برنامه بعدی

مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۶ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

2020-02-09
زبان :Persian (Farsi)(ففارسی)
جزئیات
بیشتر بخوانید
"او (اَستْوَتْ اِرِت) همه ی آفریدگان را با دیدگان خرد بنگرد. او آنچه زشت نژاد است و سراسر جهان آستومند را با دیدگان بخشایش بنگرد..." "...نگاه او (اَستْوَتْ اِرِت) سراسر جهان را جاودانگی بخشد."
بیشتر تماشا کنید
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید