برنامه بعدی

بزرگان گیاهخوار

خدمت به جهان بدون آسیب رساندن به موجودات دیگر - 'سیوالینگام وازانتاکومار' کشاورز، قسمت ۱ از ۲

2020-02-06
زبان :English

قسمت

جزئیات
بیشتر بخوانید
من دامپروری را دوست داشتم اما بحران آن هنگام بود که من بچه بزها را ثبت کردم تا به کشتارگاه ببرم. بنابراین برای کشتارگاه ثبت میکردم؛ آن وقت بود که دچار استرس شدم.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید