برنامه بعدی

جوایز درخشان جهانی

دریافت کننده جایزه درخشان شفقت جهانی: هیچ سگی نادیده گرفته نمی شود، قسمت ۱ از ۲

2020-01-22
زبان :English

قسمت

جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید
من ویدئوهایی از نحوهء گرفتن سگها، نحوهء کتک زدن و شکنجه شدن و مصرف سگها را تماشا کردم. و همه ما این ویدئوها را دیدیم. من عاشق حیوانات هستم. همچنین من یک وگان هستم. و مانند بسیاری از دوستان و اعضای خانواده ام، می گفتم، "اوه خدای من! اوه خدای من! ما باید کاری انجام دهیم، کسی باید کاری انجام دهد!" بنابراین تصمیم گرفتم چمدانهایم را ببندم و کت و شلوارم را آویزان کنم، و به چین سفر کنم.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید