برنامه بعدی

بزرگان گیاهخوار

سفیر با نشاط وگان، «جین 'آزاد' ولز-میچل»، قسمت ۳ از ۳

2020-01-09
زبان :English

قسمت

جزئیات
بیشتر بخوانید
خانم "جین ولز-میچل" معتقد است که وگانیسم، آینده است و اینکه ما با یکدیگر، جهان را تغییر خواهیم داد. سوپریم مستر تلویزیون، ما با یکدیگر، نیروی صلح آمیزی هستیم که این جهان را تغییر خواهد داد! این جهان را تغییر میدهد! ادامه دهید! دو برابر کار کنید! با فوریت اقدام کنید! اکنون تغییر در حال رخ دادن است! و همه ما میتوانیم بخشی از این لحظه تاریخی باشیم، هنگامی که انسانها در راستای شفقت و عدم خشونت تکامل پیدا می کنند. وگان بودن تنها یک روند نیست. این یک سبک زندگی است، این یک الگوی تغییر است و این آینده است و این نیز به زمان حال، تبدیل میشود. وگان اکنون هست!
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید