برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

Break the Habits, Be a Real Saint, Part 3 of 5, Feb. 24, 2005

2019-06-12
زبان :English

قسمت

جزئیات
بیشتر بخوانید
Whatever you want, you will have. That’s the law of the universe. So, watch it, what you want. Watch it. Whatever you do for others is good for you. So, be mindful of that and be respectful. But to be good is not enough. To be saintly is not enough. You must be more than that. You have to be more compassionate, considerate, intelligent, helpful, willing and kind at all times, and unconditional loving, especially non-selfish love. You have to always think of how to serve humanity at large, how to help the unfortunate people. That’s really saintly.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید