برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity - Refrain from Stealing and Lying, Part 6 of 7, Dec. 23, 2018

Thailand
2019-05-04

قسمت

جزئیات
بیشتر بخوانید
Be spontaneous, be a child. "Except you become a child, you cannot enter the Kingdom of God." What is Kingdom of God? It is this blissfulness that you feel inside, the happiness, the childlike innocence, fearless. Only love and happiness, that is a child, the Kingdom of childhood. Kids, they don't fear anything, they're always happy. I'll tell you one story. When sometimes, When your mind is pure, you perceive things around you and other times you don't.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید