برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

Remember the Master with Absolute Faith and Devotion, Part 2 of 2, Feb. 05, 2019

Czech (Rep)
2019-03-24

قسمت

جزئیات
بیشتر بخوانید
One Master said to the Muslim, “If your Master is God, your Master is number one. If you know your Master is really a real Master, then even if He tells you to dip your prayer mat in the wine, you’ll do it.” For the Muslim, the prayer mat is very holy, sacred, personal. And wine is a no-no. This is the advice for absolute faith and devotion. Only if we have that absolute faith and devotion, then we can really understand the Master and we’ll reach higher levels, return to our glorious, great Original Self.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
افزودن/ استفاده در سایت
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید