برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

Huangpo and Linji, Part 2 of 4 January 19, 1992

2018-12-23
زبان :Chinese(正體中文)

قسمت

جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید
Sometimes parents, relatives, friends, husband or wife are all only enemies. They drag you down. Otherwise, originally, we didn’t have parents, husband, wife. We have only one parent, and that is God, the Supreme Master, the inner Supreme Master, our own highest power. That is our parent. I’m not asking you to leave your parents, no. Actually, I’ve never asked you to leave your parents or family, have I? I only teach you to let go of the inner attachment, for it’s the inside that’s important.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید