برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

Supreme Master Ching Hai Day Is to Celebrate Every Unconditional Goodness - Questions & Answers, Part 5 of 6, Oct 25, 2018

2018-12-22
زبان :English

قسمت

جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید
We are all responsible for anything that happens in the world. Just pray for it and meditate well, and everything will change according to the world’s karma and merit. I imagine all kinds of things I can do, all kinds of suffering I could undergo, so that it would help the world. I want to take care of everyone who are in desperate situations. I want to have a big house, big land, big country that accepts them, bring them all in, and take care, one by one, like that. That’s what I really would be happy to do.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید