برنامه بعدی

مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 19 - Special Tribute to Lord Jesus Christ, the Prince of Peace

2019-01-06
زبان :English
جزئیات
بیشتر بخوانید
In the Holy Bible, Jesus Christ warned His disciples to beware of “many false prophets” who will appear at the time of His return to Earth. “The Kingdom of God does not come with observation; nor will they say, ‘See here!’ or ‘See there!’ For indeed, the Kingdom of God is within you.” After experiencing the Kingdom of God inside, all aspects of our lives changed for the better. As the Christians believe, the tribulation period will end and then be followed by “a thousand years” of peace reigned over by Christ.
بیشتر تماشا کنید
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید