برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

The Best Tool to Protect Souls, Part 3 of 5, Oct. 27, 2017

Mexico
2019-02-03

قسمت

جزئیات
بیشتر بخوانید
Each department of the government has its own work. They will be touched by this beautiful, calm, and subdued atmosphere, humble atmosphere, that they will have to look inside, and they feel that they should be good. So, this is the way it is and we practitioners especially, we just keep calm and meditate. We use inside power to change the world. We, as Buddhists, should be like the Buddha. Or we should at least follow His example and do the same. The more, the better.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید