برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

The Truth about Maya’s Dark Force and Temptations, Part 2 of 3, Nov. 7, 2018

2019-01-27
زبان :English

قسمت

جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید
Food is the most instrumental in connecting all beings together. Because of the farmers, and the fertilizers, no matter what, organic or not. And then the work to do, and then the rain god, and the wind god, sun god, the earth, and the people who toil for it, and the people who have to harvest it, and the people who have to transport it. Taking care of it every day, and then harvest, wash and clean, and package and transport. And then the supermarket people have to arrange it and sell it, and the car has to go there to buy and bring home. Directly and indirectly, it’s a lot of connection.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید