برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

A Glimpse into Tim Qo Tu’s New Spiritual Domain, Part 2 of 4 Jan. 24, 2019

2019-03-05
زبان :English

قسمت

جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید
Because according to research we know on our Supreme Master TV, the motivated migrants are contributing a lot for any country, because they are motivated to work. They’re really desperate to work, so they really work hard, conscientiously, and they really want to do something to earn a living. So, this will be a very good workforce for any country. Any smart country would take in migrants, and give them citizenship and all that, so their children can also have a good education and then contribute to the country.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید