برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

Lifting the World Up, Part 4 of 5, Apr. 7, 2012

Bulgaria
2018-10-31

قسمت

جزئیات
بیشتر بخوانید
Many more people are vegan now. and we have saved the planet. It’s going very fast now, and going, going, going. More and more, if I can meditation well, and then it’s faster even, faster and faster. I love the Mongolian people so much. I think they’re just so pure. Your dogs of course will be maybe higher level, but dogs are always going to Heaven. They don’t go nowhere else. They came from there and they go back there. All my deceased dogs are in Fifth level, now.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید