برنامه بعدی

میان استاد و شاگردان

The Old Lady Who Sold Poverty, Part 3 of 4, July 9, 1992

Singapore
2018-11-21

قسمت

جزئیات
بیشتر بخوانید
If you encourage them to do those small things, to obtain those small blessed rewards, it’s only harming them. No matter how great the merit is, it will be used up someday. Offering the Dharma is the most important, to give people the correct concept, so they can get liberated forever. The material aspects are not that important. “The Old Lady Who Sold Poverty“: One time, the reverend Katyayana went to a country named Avanti. He met an old woman sitting and weeping by the riverside.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید