برنامه بعدی

وگانیسم: روش شریف زندگی

Korean Buddhist Temple Food: The Compassionate Food for A Clear Mind, Part 2 of 2

2018-01-28
زبان :Korean(한국어)

قسمت

جزئیات
دانلود Docx
بیشتر بخوانید
Temple Food in Buddhism typically refers to meals prepared for monks at Buddhist monasteries. With social interest in health and well-being growing recently, “Buddhist Temple Food" has surpassed the boundaries of religion and is sought after by people looking for healthy meals. Temple Food recipes are simple. Condiments are hardly used. Most of the recipes comprise of simple blanching and seasoning. Today we will learn how Korean Buddhist renunciates make Temple Food.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید