برنامه بعدی

وگانیسم: روش شریف زندگی

Dietary Protein – Demystifying the facts, Part 2 of 2

2018-02-13
زبان :Vietnamese(Tiếng Âu Lạc (Tiếng Việt)) ,English

قسمت

جزئیات
بیشتر بخوانید
Meat consumption has led to many non-health related issues confronting humankind, such as depletion and pollution of precious resources like energy, farmland and water in addition to grossly unequal distribution of food around the world, making the situation even more devastating if this unsustainable meat eating habit continues. To help understand this dire situation, let’s hear the scientists’ explanation of how our body forms and uses the basic nutrient of protein.
بیشتر تماشا کنید
قسمت
لیست پخش
به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاشتن در
جاسازی
شروع در
دانلود
موبایل
موبایل
آیفون
اندروید
تماشا در مرورگر موبایل
GO
GO
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید