گیاهخواری در ادیان

منع مصرف گوشت حیوانات
برنامه بعدی
در تمام ادیان بزرگ دنیا، بخش های مشترکی هست که از جمله آنها این فرامین است: "نسبت به دیگران طوری رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار شود" و "کشتار نکنید".
"آهیمسا" یعنی عدم خشونت و غیره...
واضح است که مصرف هر حیوان، هر موجود با ادراکی به طور مطلق در تمام سیستم های اعتقادی اصلی و تعالیم مقدس، منع شده است.
پس بدون توجه به اینکه هر کسی از چه آئینی است، همه باید مهم ترین فرامین را رعایت کنند: "کشتار نکنید." آهیمسا. عدم خشونت. حالا وقت آن رسیده که بشریت به شیوه ای از زندگی بازگردد که خالق مان در اصل میخواست همه فرزندانش آنگونه زندگی کنند: یعنی زندگی با وقار، احترام، صلح، عشق و همراه با میزبانی خوب در این زیستگاه زمینی.
~ استاد اعظم چینگ های (وگان)
بشردوست، هنرمند و استاد معنوی مشهور در جهان
۲ مارس، ۲۰۲۰
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
دانلود