Tiếp Theo

Giữa Thầy và Trò

Phá Vỡ Thói Quen, Làm Một Vị Thánh Chân Chính, Phần 2/5 ngày 24 tháng 2, 2005

Taiwan(Formosa)
2019-06-11

Tập

Chi Tiết
Đọc thêm
Enemies often come back together, so that they learn love. They learn to love each other. They had become enemies because they had no love. So, often, they come back as husband and wife, as lover, mother, son, sister, brother, to learn to love! Because family members, naturally you just love. And only love can solve the enmity of the past life. That’s why they often come back as family members or lovers. I suffer more than you do, believe it. Only, I don’t talk. Even if I talk, it’s never enough to describe it.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android